Helen, Sandy, Tricia, Janie
Janie, Sandy
Sandy, Joe, Janie